BMI Rumpeldunk blir BSI Rumpeldunk!

Høsten 2015 ble BMI Rumpeldunk startet, for å fylle et behov som vi alle (selvfølgelig) har kjent på lenge. Primært ble det rekruttert på medisinsk-odontologisk fakultet ved UiB, men etter hvert kom det til biologer, historie- og fysikkstudenter, sykepleiere og illustratører – og vi innså at det var vår skjebne å åpne et lag for alle! Derfor er vi meget glade for å kunne bli en prøvegruppe i BSI, og for å kunne bringe rumpeldunk til hele studentmassen i vestlandets hovedstad, Bergen! Fra og med våren 2016 omdøpes BMI Rumpeldunk til BSI Rumpeldunk – og selv om det kan se ut som bare én bokstav forskjell, satser vi på at det vil bringe like mye glede til resten av studentene som det har til de eksisterende rumpeldunkerene.

 

Fellesbilde høst 2015
Fra den gang vi hadde sol på hver trening!